Η s2c Advisory Services προσφέρει υπηρεσίες στο:

Δήμο Βουκουρεστίου

Νομό ΤΙΜΙΣ: Τιμισοάρα, Λούγκοτζ, Σανικολάου Μέρε, Τζιμπόλια, Ρέκας, Φατζέτ, Μπούζιας, Ντέτα;
Νομό ΑΡΑΝΤ: Αράντ, Λίποβα, Ινέου, Κουρτίτσι, Κισνέου, Κρις, Ναντλάκ;
Νομό ΚΑΡΑΣ ΣΕΒΕΡΙΝ: Ρέσιτσα, Καρανσέμπες;
Νομό ΧΟΥΝΕΝΤΟΑΡΑ: Ντέβα, Χουνεντοάρα, Πετροσάνι, Βουλκάν, Λουπένι, Πετρίλα, Οραστίε, Μπραντ, Σιμέρια, Καλάν, Χάτσεγκ;
Νομό ΑΛΜΠΑ: Άλμπα-Ιούλια, Σέβες, Αϊούντ, Κουτζίρ, Μπλατζ, Τεϊούς;
Νομό ΣΙΜΠΙΟΥ: Σιμπίου, Μέντιας, Τσισνάντιε;
Νομό ΚΛΟΥΤΖ: Κλουτζ Ναπόκα, Τούρντα, Ντετζ, Καμπία  Τούρζιι, Γκέρλα, Χουεντίν;
Νομό ΜΟΥΡΕΣ: Τάργκου Μούρες, Ρέγκιν, Σιγκισοάρα, Λούντους, Ιερνούτ;
Νομό ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΝΑΣΑΟΥΝΤ: Μπίστριτσα, Μπεκλεάν;
Νομό ΜΑΡΑΜΟΥΡΕΣ: Μπάϊα Μάρε, Σίγκετου Μαρμάτιεϊ, Μπόρσα;
Νομό ΙΑΣΙΟ: Ιάσιο, Πασκάνι, Χάρλαου, Τάργκου Φρουμός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία μας, είμαστε διαθέσιμοι από Δευτέρα έως Σάββατο, μεταξύ 9:00-19:00. Απαντάμε με ενδιαφέρον τόσο στα αιτήματα μικρού όγκου εργασίας, αλλά και στα αιτήματα μεγάλης κλίμακας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στον αριθμό τηλεφώνου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα και μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, συμπληρώνοντας την φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας.