Χρειάζεστε ένα Ενεργειακό Πιστοποιητικό επειδή πουλάτε ή ενοικιάζετε ένα σπίτι;

Μέσω της εταιρείας μας μπορείτε να αποκτήσετε ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε λίγα απλά βήματα. Κατ ‘αρχάς, σας καλούμε να γνωρίστουμε, μετά θα επισκεφτούμε το κτίριο (μετά τον ορισμό μίας ημερομηνία και μίας ώρας προβολής οι οποίες να σας συμφέρουν) και στη συνέχεια θα παραδώσουμε το πιστοποιητικό, τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε μορφή PDF μέσω e-mail ή CD.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά ?

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτιρίου
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο το οποίο δηλώνει και πιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, περιγράφει λεπτομερώς τα κύρια θερμικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου και των σχετικών εγκαταστάσεων του, που προκύπτουν από την θερμική και ενεργειακή ανάλυση.
Ποιος συντάσσει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ?

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου παρασκευάζεται από εξουσιοδοτημένους ελεγκτές ενέργειας κτιρίου από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Στέγασης

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό?

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ισχύει για 10 χρόνια.

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης: 24-48 ωρών από την ημερομηνία προβολής του κτιρίου.

Περιοχή κάλυψης για την παροχή Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Η s2c Advisory Services παρέχει Ενεργειακά Πιστοποιητικά και Ενεργειακή Επιθεώρηση για όλους τους τύπους κτιρίων στο:

Νομό ΤΙΜΙΣ: Τιμισοάρα, Λούγκοτζ, Σανικολάου Μέρε, Τζιμπόλια, Ρέκας, Φατζέτ, Μπούζιας, Ντέτα;
Νομό ΑΡΑΝΤ: Αράντ, Λίποβα, Ινέου, Κουρτίτσι, Κισνέου, Κρις, Ναντλάκ;
Νομό ΚΑΡΑΣ ΣΕΒΕΡΙΝ: Ρέσιτσα, Καρανσέμπες;
Νομό ΧΟΥΝΕΝΤΟΑΡΑ: Ντέβα, Χουνεντοάρα, Πετροσάνι, Βουλκάν, Λουπένι, Πετρίλα, Οραστίε, Μπραντ, Σιμέρια, Καλάν, Χάτσεγκ;
Νομό ΑΛΜΠΑ: Άλμπα-Ιούλια, Σέβες, Αϊούντ, Κουτζίρ, Μπλατζ, Τεϊούς;
Νομό ΣΙΜΠΙΟΥ: Σιμπίου, Μέντιας, Τσισνάντιε;
Νομό ΚΛΟΥΤΖ: Κλουτζ Ναπόκα, Τούρντα, Ντετζ, Καμπία  Τούρζιι, Γκέρλα, Χουεντίν;
Νομό ΜΟΥΡΕΣ: Τάργκου Μούρες, Ρέγκιν, Σιγκισοάρα, Λούντους, Ιερνούτ;
Νομό ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΝΑΣΑΟΥΝΤ: Μπίστριτσα, Μπεκλεάν;
Νομό ΜΑΡΑΜΟΥΡΕΣ: Μπάϊα Μάρε, Σίγκετου Μαρμάτιεϊ, Μπόρσα;
Νομό ΙΑΣΙΟ: Ιάσιο, Πασκάνι, Χάρλαου, Τάργκου Φρουμός

Δήμο Βουκουρεστίου

 

slide-3

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία μας, είμαστε διαθέσιμοι από Δευτέρα έως Σάββατο, μεταξύ 9:00-19:00. Απαντάμε με ενδιαφέρον τόσο στα αιτήματα μικρού όγκου εργασίας, αλλά και στα αιτήματα μεγάλης κλίμακας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στον αριθμό τηλεφώνου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα και μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, συμπληρώνοντας την φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας.